В България Русе е символ на познанието и отвореността към света, а Русенският университет предизвиква почтителност и адмирации. Това каза вчера известната българска преводачка от английски Мариана Хил, която пристигна в града, за да направи дарение - две кабини за симултантен превод. Кабините ще бъдат от огромна полза в Канев център, когато се провеждат международни събития с много гости от чужбина. Дарението е изключително ценно и е прекрасен коледен подарък за РУ, каза зам.-ректорът по евроинтеграция проф.Юлиана Попова, която благодари сърдечно за жеста. Надяваме се, че това е само началото на едно сътрудничество с вас, добави Попова. Зам.-ректорът по развитие и продължаващо обучение проф.Пламен Даскалов връчи на Мариана Хил кристалния знак на РУ и предаде благодарностите и поздравите от името на ректора проф.Велизара Пенчева. 
Със силата, която притежават връзките на кристала, надявам се нашите връзки с университета да устоят във времето и да допринесат за полезното ни сътрудничество, каза преводачката. Тя призна, че още като дете е чувала много за университета в Русе, който тогава бил известен с участието си в българската астронавтика и космология. На предложението на преподавателката от катедрата за чужди езици Милена Попова Мариана Хил да проведе обучение в РУ за работа с кабините за симултантен превод гостенката откликна с готовност, като увери, че русенци винаги могат да разчитат на нея.