Най-голямата обществена поръчка на общината за изграждане на инфраструктура, която е с прогнозна стойност 21 810 981 млн. лева, привлече 8 фирми от строителния бранш. Те подадоха технически и ценови оферти по трите обособени позиции, които бяха отворени и разгледани от специална комисия. Едната позиция включва изграждането на пешеходен надлез между кварталите „Родина“ и „Чародейка“ и ремонт на подлеза при Математическата гимназия. Втората предвижда да се изгради пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и да се реконструира ул. „Шипка“ в участъка от „Чипровци“ до бул. „България“, като се направи и ново кръгово кръстовище. В последната позиция попада дългоочакваната реконструкция на бул. „Придунавски“, при която ще се осигури и достъп на градския транспорт, както и рехабилитацията на три пасарелки. 
Поръчката е привлякла и част от солидните фирми в пътностроителния бранш, сред които софийските „Трейс груп холд“, „Джи пи груп“, „Виа конструкт груп“ и шуменската „Автомагистрали-Черно море“. Явяването на водещите фирми в апетитния търг ще направи надпреварата още по-оспорвана. Не са за подценяване обаче и останалите четирима кандидати - русенската „Пътинженеринг“, ДЗЗД „Тони Тодоров-Надежда Ви“, обединение „Минстрой-АМ Черно море“ и ДЗЗД „Русе трансстрой 2016“. Прави впечатление, че една част от фирмите са участвали и в другата голяма поръчка на общината за пълната промяна на кея и парка и ремонта на четири улици. 
Предстои комисия да огледа техническите и ценови предложения, да извърши класиране на офертите и да определи изпълнители за реконструкцията на обектите. Строителните дейности трябва да бъдат изпълнени за срок не повече от 600 дни или 20 месеца след подписването на акта за откриване на строителна площадка. Очаква се същинското строителство по мащабния инфраструктурен проект да започне през май, когато Русе ще се превърне в голяма строителна площадка.