Не сме съгласни общината да продължава да заплаща отчисления при положение, че са предвидени законови възможности те да бъдат съществено редуцирани или дори премахнати. Това заявяват общинските съветници Пенчо Милков от БСП и Галин Григоров от ВМРО в питането си до кмета Пламен Стоилов за мерките за намаляване на отчисленията, които се дължат, ако все още не е изградена регионална система за управление на отпадъците. 
Съветниците се позовават на информацията в един от мотивите на администрацията за приетото вече предложение за вдигане на данък сгради. Те посочват, че за 2016 година сумата, която общината е платила за отчисления, е 2 567 500 лева, за 2017 се очаква да стане 3 282 500 лв., за 2018 - 4 192 500 лв., а за 2019 - 5 297 500 лв.
Григоров и Милков припомнят, че община Русе попада в една регионална система за управление на отпадъците заедно с общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Затова те искат да им се отговори разпределени ли са задълженията между общините и изпълняват ли се те, постигнати ли са етапните цели, какви мерки трябва да се предприемат, за да влязат в сила предвидените от закона облекчения, и какви средства са необходими, за да се изпълнят изискванията за това.