10 години от създаването на специалност „Ерготерапия“ в Русенския университет отбелязаха тържествено вчера студенти, преподаватели и гости. За това време са се дипломирали 93 ерготерапевти, а 61 чуждестранни студенти са били на стаж във висшето училище. Много висока оценка на ролята на русенския екип за утвърждаването на професията ерготерапевт даде Ханеке ван Бруген, изпълнителен директор на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование, която беше специален гост на тържеството.
Русенският университет е единственият в България, който обучава студенти по ерготерапия в чистия вид на специалността. Нейната цел е да осигури възможност за развиване, възстановяване или поддържане на уменията за самообслужване, за трудови и образователни дейности на лица или общности. Специалността е призната от Европейската мрежа по ерготерапия и акредитирана от Световната федерация по ерготерапия.