Вземаме решение за продажбата на сградите, включени в бившия хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1, но какво става с движимите вещи - машини и съоръжения, тъй като се носят различни истории. Това попита общинският съветник Пенчо Милков от БСП при приемането на предложението за обявяването на публичен търг с явно наддаване за имота. Въпросът му провокира кмета Пламен Стоилов да разпореди незабавно да се извърши проверка, като той припомни, че е имало процес по ликвидация, който е приключил. Годното имущество е прието от общината, а негодното е отчетено, обясни Стоилов, като допълни, че ако Милков беше заявил интерес, е можело да влезе и да огледа хлебозавода. 
По отношение на предложението за търга за продажбата на сградите в бившия хлебозавод с начална цена 4,8 милиона лева Стоилов подчерта, че общинска администрация прави много добра преценка за ползите и вредите от това. Апетитният имот е с площ 18 968 кв.м и е разположен в Източна промишлена зона, като районът е по-скоро складов и търговски, отколкото промишлен. Наоколо се намират сградите на бивша търговия на едро, както и офиси на фирми, които се занимават с дистрибуция и логистика на всякакви стоки и пренос на товари, търговска дейност и леко производство.
Стъпката на наддаване в търга ще е 50 000 лева, а депозитът за участие 200 000 лева.