Производството на краве мляко ще намалее с 10 млн. литра тази година, като се очаква до края на декември то да достигне 988 млн. литра, с 1% по-малко от 2015 г. Това прогнозират в годишния си доклад аграрното министерство. Предвижда се увеличение на производството на овче мляко и козе мляко, съответно до 77 000 литра  и 41 000 литра, което е със 7% и 3,5% повече на годишна база.
Очакваният общ добив на сурово мляко в страната за настоящата година е около 1116 млн. литра. Това е с 0,2% под нивото от 2015 г. 
 Производството на месо се очаква да бъде малко над нивото от 2015 г. - около 206 000 тона, в това число: червени меса - 100 000 тона и месо от домашни птици - 106 000 тона. 
Прогнозираният ръст на общия добив на месо е главно за сметка на предвижданото увеличение на броя на свинете и птиците, благоприятствано от по-ниските цени на фуражните смески за животните за угояване и предоставяното финансово подпомагане по схемата на държавна помощ за хуманно отношение към свинете и птиците, стартирала в края на 2012 г., отчитат от МЗХ. 
По предварителни данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХ, за първите шест месеца на 2016 г. в кланиците на страната са произведени 33 801 тона червено месо и 52 327 тона бяло месо, с по около 4% повече спрямо същия период на предходната година.
В рамките на периода, в общия обем на червеното месо преобладава свинското месо с 29,7 хил. тона или 88%, чиито добив се увеличава с 2,5% на годишна база.