Българите с право на помощи за безработица ще ги получават от България дори ако си търсят работа в чужбина в рамките на 6 месеца, гласи предложение на Европейската комисия. Обявената реформа в координацията на социалните системи между 28-те членки на съюза определя кой е отговорен за изплащането на обезщетенията.
Ако човек загуби работата си у нас и замине зад граница да търси нова, следващите 6 месеца обезщетенията за безработица ще му се изплащат от България, а не от приемащата държава.
Поправките в двата регламента целят предотвратяването на измами с двойно изплащане на социални облаги както от държавата на произход, така и от страната, където хората емигрират.
Трудовият стаж в родината ще се признава за обезщетение при безработица само ако поне 3 месеца чуждестранният гражданин е внасял осигуровки в новата си страна на местожителство - гласят уеднаквените правила.
Осем и половина милиона души в трудоспособна възраст са наети или търсят работа в друга страна от ЕС.