Повечето земеделски стопани в община Сливо поле успяха навреме да изплатят рентите и наемите за ползваните от тях земеделски земи. Като цяло стойностите не се различават съществено от предходната година и варират около цифрата 60 лв./дка, съобщиха от русенската фирма за търговия с ниви „Русе ленд“. Рента около 60 лева най-масово се договаря и за следващи периоди. Именно около това ниво се срещат за момента интересите на арендодатели и арендатори. 
В Юделник и Ряхово отделни земеделски производители  изплатиха малко по-ниски ренти - между 50 и 55 лв./дка. В землището на общинския център Сливо поле, както и в тези на Черешово, Голямо и Малко Враново плащанията варират около средната стойност за региона - 60 лв./дка. Тук прави впечатление и навлизането на нови агрофирми, желаещи да се занимават с обработване на ниви. 
В Бабово собствениците на земеделски земи получиха по 62 лв./дка, а най-високото ниво бе достигнато в Бръшлен - 70 лв./дка, може би заради предстоящото отчетно-изборно събрание на местната кооперация. 
По традиция цената на нивите в община Сливо поле запази най-високи стойности за целия Русенски регион, но през изтичащата 2016 година може би за пръв път не наблюдавахме повишение. Една от причините е, че към този момент цени над 1200-1300 лв./дка трудно донасят очакваната доходност както за инвеститорите, така и за арендуващите земеделска земя и засега се оказват пределни. От друга страна продавачите на ниви в региона намаляват и трудно се разделят с имотите си при по-ниски ценови нива. 
Съотношението рента/цена на земята в община Сливо поле е около 4,5%, което е около средното за страната в края на тази година и предвид отличното качество на земеделските парцели тук е все още добър вариант за инвестиране. В близки периоди не очакваме съществени корекции в условията и нивата, при които се наемат имотите, тъй като засега този пазар е достигнал макар и временно равновесие, коментират от „Русе ленд“.