Макет на кит с внушителни размери ще бъде показан днес от 11 часа в Екомузея. Той ще може да се разглежда от посетителите до края на януари, а идеята е макетът да привлича вниманието им към опазването на живота в моретата и океаните. Това е съпътстващо събитие към инициативата на природозащитната организация WWF за представянето на първия в страната наръчник за избор на морска храна „Рибен буквар 2.0“. Букварът всъщност е брошура, която има за цел да консултира потребителите как да избират морската храна, която консумират, без това да причинява вреди на водния свят. Предвидени са също прожекции на видеоклипове, посветени на опазването на морските обитатели, както и обучителни електронни игри. Електронната версия на „Рибен буквар 2.0“ може да се види в сайта riba.wwf.bg.