Промените в пазара на облекло, влиянието им върху производството, както и водещите цели в политиката на съвременната шивашка индустрия - това бяха темите, които управители на немски фирми и организации, представители на конфекционния бизнес в Русе, директорката на Гимназията по облекло Диана Иванова и учители професионална подготовка обсъдиха на кръгла маса. 
Срещата всъщност бе финал на юбилейната за гимназията седмица, проведена под мотото „120 успешни години училището ни е на мода“. В дискусията участваха собственикът на „БТБ България“ Ахим Баерл и управителят на консултантска организация „Вайс Консултинг“ Волфган Вайс, който подчерта, че основна цел в шивашката индустрия е развиването на личностния потенциал и професионалните умения на персонала, както и привличането на амбициозни хора, които да имат възможности за творческа изява и реализация. 
Диана Иванова посочи, че успехите на училището през годините са резултат от съвместната работа на учители и ученици в партньорство с конфекционния бранш. Представителите на русенския шивашки бизнес също споделиха, че успешната реализация на учениците от Гимназията по облекло се дължи на качествена подготовка от високо квалифицирани специалисти, която съответства на иновациите в бранша.