Вероятно всеки русенец знае, че градът му е дал на страната първата банка, първото застрахователно дружество, първата жп линия и т.н. Все неща, с които да се гордеем. От вчера имаме още нещо, с което обаче едва ли ще се гордеем - тук се намира единствената фирма в България, фалирала още преди 20 години, но все още съществуваща и функционираща в условията на несъстоятелност. Рекордьорът е някогашният консервен комбинат „Дунавия“.
Някогашният гигант на социалистическата хранително-вкусова промишленост бе обявен в несъстоятелност на 11 декември 1996 г. Фалитът му бе предизвестен от рухването на СИВ и сигурния дотогава необятен руски пазар. Предприятието, разчетено за огромни обеми производство, очаквано се оказа безперспективно и губещо. Натрупаха се задължения, основно към държавата, която поиска обявяване в несъстоятелност. Русенският окръжен съд уважи искането. И се започна...
Първоначално се правеха някакви опити за оздравяване. След което цялото предприятие бе обявено за продан. Неуспешно естествено, тъй като в ония бедни години нямаше кой да го купи. Такъв шанс имаше по време на бума с недвижими имоти през 2005-2008 г. Тогавашните синдици обаче не проявиха инициатива, а и държавата като основен кредитор не упражни и грам натиск, за да си получи по-бързо парите. Така сградите продължиха да се амортизират и обезценяват. 
Парадоксално обаче, фалиралото предприятие работи дори на печалба. Приходите от няколкото помещения, отдадени под наем, са достатъчни, за да покрият текущите разходи и заплатата на синдика. В момента на тази позиция е столичният юрист Димитър Богданов, при който най-после процедурата бе променена и вместо да се предлага в цялост, комбинатът бе разделен на няколко обособени части. През 2014 г. бе пласиран трафопостът на предприятието, който по закон трябваше да бъде придобит от „Енерго-Про“. И продажбите бяха дотам.
През тази година синдикът насрочи два търга за останалите 7 позиции от предприятието. След двете неуспешни процедури през 2015 година, цените бяха намалени с около 10%. И те обаче се оказват високи - за бившото хладилно стопанство се искаха цели 2 705 777 лв. По всичко изглежда, че процедурата по несъстоятелност няма да приключи скоро. И може би догодина ще отбележим нов рекорд - 21 години във фалит.