Един цял ден сред природата веднъж месечно ще прекарват децата от предучилищните групи в детските градини в община Русе. Първите, които започнаха „зелените дни“ - новата инициатива на общината, са предучилищните групи в градините „Детелина“, „Звездица“, „Червената шапчица“ и „Снежанка“. През целия ден децата научават повече за биоразнообразието, природните явления и особеностите на родния край, играят много игри. Идеята за зелените дни е своеобразно продължение на проекта за равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка. Училищата „Иван Вазов“ в Русе и „Христо Смирненски“ в Долапите предоставят училищните автобуси.