Русенският Държавен архив получи ново ценно дарение. Театроведът Таня Тахмакярова изпълни волята на актрисата Марина Прашанова, съпруга на починалия това лято дългогодишен драматург на русенския театър Василен Васев, и предаде събираните от него години наред документи. Дарението включва много лични документи, проучвания и материали за историята на театъра в Русе и на театралното дело в България, фотографии, материали и записки. Василен Васев, който почина на 30 август 2015 година, близо двадесет години беше драматург на драматичен театър „Сава Огнянов“. Той е автор на четири книги, свързани с историята на театъра в Русе, както и на книгата-портрет на голямата българска актриса Елена Стефанова, също свързана с русенската театрална сцена. 
Началникът на Държавен архив Русе Стефка Маринова благодари за дарението и изрази надеждата си, че то ще стане повод и основа за нови изследвания, свързани с театралния живот.