Д-р Емил Миланов е завършил Медицинската академия в София през 1979 година и на следващата година започва като стажант в русенската болница, където добива преки впечатления от работата в Очно отделение. Това предопределя избора му на специализация по офталмология, която защитава успешно след 4 години обучение. От дипломирането му досега професионалният му път е свързан с Многопрофилната болница в Русе, която вече е със статут на университетска. 18 години от трудовия стаж на д-р Миланов са натрупани като началник на Очно отделение в УМБАЛ.

- Д-р Миланов, вие често организирате безплатни профилактични очни прегледи за диабетици. Последно в сряда вие и екипът ви в Очно отделение преглеждахте болни за диагностициране на диабетна ретинопатия. Защо във фокуса на тази профилактика са хората със захарен диабет?
- Диабетът по принцип е една много сериозна, социално значима болест, която е широко разпространена в света и в частност в България. Това е болест, която инвалидизира пациентите, дава негативно отражение върху всички органи, включително и очите. И целта на безплатните профилактични прегледи е да се открият изменения в очните дъна на болните от диабет, тоест дали те вече имат диабетна ретинопатия, която е едно от усложненията на болестта.
- Колко човека успяхте да прегледате?
- 60, като при половината от тях беше открита диабетна ретинопатия в различни степени.
- Казахте, че това е едно от усложненията на диабета, как се проявява то?
- Диабетната ретинопатия се проявява с промени в кръвоносните съдове на ретината. Тя може да е в суха форма и в пролиферативна форма. При първия вид има кръвоизливи, а по-късно се оформят дегенеративни изменения в очното дъно. При пролиферативната форма, която е по-тежката, след кръвоизливите се образуват сраствания, в резултат може да се получи отлепване на ретината, прокървявания и кръвоизливи както в очното дъно, така и в стъкловидното тяло на окото, които се наричат хемофталм. И при двата вида зрението силно се влошава, може да се стигне до слепота, ако не се лекува навреме.
- Колко стадия на развитие има болестта, докато се стигне до слепота?
- Стадиите на болестта са няколко - начална ретинопатия, умерено изразена и напреднала. Началната се изразява само в промяна на кръвоносните съдове -артерии и вени в очното дъно. При умерено изразената ретинопатия има единични кръвоизливи. При напредналия стадий вече се срещат големи кръвоизливи, хемофталм, от който се получава отлепване на ретината и вторична глаукома.   
- Всички диабетици ли са застрашени от развитие на диабетна ретинопатия?
- 50% от диабетиците развиват ретинопатия. При диабет тип 1, който е инсулинозависим и известен още като младежки, уврежданията на очите са по-чести. При тип 2 или т.нар. старчески диабет уврежданията са по-малко. От голямо значение са продължителността на захарния диабет и контролът на кръвната захар.
- Как се лекува диабетната ретинопатия?
- Терапевтично и хирургично в зависимост от стадия на развитие на болестта. При по-леките форми лечението е медикаментозно. Тези пациенти постъпват в Очно отделение, след необходимите изследвания се прилага терапия с инжекции по схема, следи се дали вътреочното налягане се е повишило, защото това може да доведе до вторична глаукома. 
При по-тежките форми, когато вече има сраствания и отлепване на ретината, лечението е оперативно. При кръвоизлив в стъкловидното тяло се прави витректомия - микрохирургична операция, при която се използват специални техники и инструменти за лечение на ретината. Към хирургичните интервенции се причислява също и лазерното лечение.
- Какви профилактични мерки препоръчвате на диабетиците, за да запазят възможно най-дълго в добро състояние зрението си?
- На първо място гликираният хемоглобин да се изследва поне два пъти в годината. Освен това е добре диабетиците всекидневно да следят стойностите на кръвната захар с глюкомери. Важно е също да се контролира и кръвното налягане. Тъй като в началния си стадий диабетната ретинопатия не проявява никакви симптоми, болните от захарен диабет трябва редовно да посещават офталмолог за профилактични прегледи. За да не се стига до тежки промени в окото, което може да доведе и до ослепяване.
- Ретинопатията ли е най-често срещаното очно заболяване?
- На първо място е катарактата, след нея следват глаукомата и диабетната ретинопатия. Катарактата за съжаление се среща все по-често, напоследък страдат и все по-млади хора. Навремето тази болест беше характерна за възрастните хора. От няколко години обаче има засегнати млади. Другата седмица дори ще оперирам 42-годишна жена, но съм лекувал и по-млади русенци. Намаляването на възрастта при тази болест се дължи главно на работа с вредни материали - бои и химикали, причина може да е травмирано при злополука око или да е  наследствена обремененост.  
- В отделението извършвате операции на катаракта и ретинопатия, какви други интервенции правите?
- За глаукома, комбинирани операции за катаракта и глаукома, амбулаторни операции, към които спадат малки хирургични интервенции по повод различни образувания на клепачите като ечемици например, кисти, правят се пластики. Важно е да се отбележи, че единствено при нас се правят спешни операции по всяко време на денонощието от дежурни офталмолози.