Обществено обсъждане, на което ще бъде коментирано в детайли предложението на общинска администрация за увеличението на данък сгради от 1,2 на 2 промила, организира БСП във вторник от 18 часа в зала 1. Поканени са общински съветници и граждани, съобщи вчера червеният съветник Александър Неделчев по време на обсъждането на предложението на заседанието на комисията по здравеопазване. 
Той подчерта, че е участвал в работната група, изготвила предложението, но не го приема и няма да го подкрепи. 
Колегите от администрацията знаят аргументите ми и няма да говоря повече. За да увеличиш на някого данъка, трябва да имаш много сериозни и обективни основания, с които да убедиш гражданите, че това няма как да не се направи. Едно време имаше т.н. самооблагане и всеки се произнасяше „за“ или „против“. Но там се казваха три или пет конкретни неща, които общината ще даде на града. 
Това предложение ще развива града. Нашето желание не е да натоварваме гражданите, а да стигнем едно средно ниво, каза шефката на общинската дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева, като даде за пример Велико Търново, където ставката е 2,5 на хиляда. Тя подчерта, че предложението е с аргументи и мотиви, както го изисква законът. Ние трябва да вземем решение дали искаме градът да се развива, ще гоним ли Варна и Търново, или ще стоим на едно ниво, допълни още Пенева. Тя обясни, че вдигането на данъка е дългосрочно прогнозирано и увери, че никой няма намерение всяка година да увеличава данъците.