Днес в 17 ч сградата на Русенския университет ще бъде осветена в оранжево - като част от кампанията на ООН за информираност по проблемите на насилието срещу жени. Акцията е съвместна между студентските  професионални клубове и дамите от клуб „Сороптимист Интернешънъл“ в Русе. Обединените им усилия целят да провокират гражданска активност в борбата срещу това насилие. Русенската акция се вписва в обявените от Организацията на обединените нации 16 дни, посветени на проблемите на насилието и нарушаването на човешките права.