С четири медала, спечелени в различни категории, се завърнаха девойки и младежи от защитените жилища за хора с умствена изостаналост, които взеха участие в третия фестивал на хората в неравностойно положение в село Медовина, Поповско. Фестивалът събра участници от цяла Североизточна България. Четирите първи места на русенци са в категориите „Обичаи“, „Приложно изкуство - сувенири“, индивидуално изпълнение и дует. Обитаващите защитените жилища показаха, че се справят с творчески задачи не по-зле от хората без интелектуални затруднения, коментира Маргарита Събева, управител на защитени жилища. Тя отбеляза ролята на екипа на жилищата и на доброволците - русенското семейство Александрови.