Публичен търг с явно наддаване за продажбата на сградите, включени в бившия хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1, ще проведе общината, ако предложението на кмета Пламен Стоилов бъде прието на идната сесия. Началната тръжна цена на апетитния имот с площ 18 968 кв.м ще е 4 816 000 лева без ДДС, стъпката на наддаване 50 000 лева, а депозитът за участие в търга 200 000 лева. 
Бившият хлебозавод е разположен в Източна промишлена зона, като районът е по-скоро складов и търговски, отколкото промишлен. Наоколо се намират сградите на бивша търговия на едро, както и офиси на фирми, които се занимават с дистрибуция и логистика на всякакви стоки и пренос на товари, търговска дейност и леко производство.
Общината продоби този имот още при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ през февруари миналата година, като оттогава цели помещения или части от тях са отдадени под наем.