Надвзети близо 14 000 франка или 25 000 лева по заробващ кредит трябва да бъдат върнати на клиенти на банка. Това реши на първа инстанция Районният съд, който посочи, че „Юробанк и Еф Джи България“ АД е постъпила недобросъвестно със своите кредитополучатели, използвала е неравноправни клаузи, а освен това формирала лихвения си процент по неразбираем за обикновения човек начин.
Драмата на семейството започнала през април 2008 година, когато им бил отпуснат кредит за покупка на имот в швейцарски франкове.  

Размерът на заема бил всъщност равностойността на 50 000 евро в швейцарски франкове. Трябвало да го погасят за 324 месеца, но с течение на времето се видели в чудо - лихвата им все се покачвала. По-късно пък задължението им било прехвърлено към „Бългериан Ритейл Сървисиз“ АД. Заради едностранно вдигнатата лихва и некоректни клаузи в договора, семейството поиска да им бъдат върнати надвнесени без основание суми.
От самата институция пък заявиха, че кредитополучателите сами са се съгласили да получат заем в такъв вид, а ако са имали притеснения, е можело да го откажат. Оспориха и твърденията, че са били подведени да обвържат кредита си с курса на швейцарския франк.
Съдът обаче бе категоричен - между април 2008 и февруари 2015 година лихвеният процент е променян няколко пъти, като от 6.15% е стигнал 7.40%. Така вноската от 512 франка се увеличила, като банката е надвзела близо 2000 франка. Освен по този параграф обаче вноската растяла и по друг - съобразно курса на франка, който от 1.23 станал 1.87 за 1 лев.  
Експертизата е изчислила, че дължимите вноски по кредита при първоначалния погасителен план е 46 241.94 швейцарски франка, а действително направените вноски са в размер на 58 162.93 франка. Или при отчитане на курсовите разлики банката е надвзела суми в размер на 11 920.99 швейцарски франка. В този смисъл е и устното заключение на вещото лице, според което реално надвзетата обща сума е в размер на 13 875.87 швейцарски франка, посочи съдът.
Така магистратите изтъкнаха, че спорните клаузи по договора са в ущърб на клиентите на банката и в полза на нея самата и водят до недобросъвестност. А използваната методика за изчисляване на лихвата не била по ясна и конкретна формула, която да е разбираема за средния потребител. Затова осъди „Бългериан Ритейл Сървисиз“ АД да върне на семейството надплатените лихви за 24 932.16 лева, но решението може да се обжалва.