Картини и икони на петнадесет автори от Дружеството на художниците в Русе са подредени в изложба в залата на „Борисова“ 6 с посвещение на 70-ата годишнина на дружеството. Традиционна живопис и множество пейзажи с доминиращи русенски градски гледки съжителстват с модерни работи на автори, които изобразяват риби със опашки от баркодове, загледани в далечното нищо, портрети, устремени към свободата, коне и пълни със слънчева зрелост натюрморти. Изложбата, която включва маслена живопис, пастел, графика, стъклопис и икони, бе открита на 1 декември.