Девет деветокласници от новата паралелка в Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ започнаха дуално обучение по газова техника, съобщиха от „Овергаз“. Новите учебни програми по специалността са разработени според изискванията на бизнеса, а занятията на бъдещите газови техници се провежда паралелно в училищата и в най-голямата газова компания у нас.
Перспективите в газовия сектор в България са големи, тъй като специализираната инфраструктура и броят на газифицираните домакинства непрекъснато расте. Добрата техническа подготовка е от първостепенно значение при подбора на кадри в енергийния бранш. Затова в помощ на учениците в професионалното им ориентиране ще бъдат експерти на „Овергаз“, съобщават от дружеството. 
През следващите четири години инженери и техници от газовата компания ще са ментори на бъдещите газови техници и ще им помагат в усвояването на необходимите знания и умения по специалността. В 11-ти и 12-ти клас учениците ще работят на трудов договор в компанията по два дни в седмицата. 
„Овергаз“ вече над 15 години инвестира в множество образователни проекти и инициативи, с които подпомага българското професионално образование и в частност средното и висше образование в областта на газовите технологии. Компанията е инициатор и организатор на първите в България състезания за най-добри млади инсталатори и изследователи в областта на енергетиката.