С чудесни впечатления и с нови идеи се разделиха с русенските си приятели гостуващите педагожки от Лицей номер 8 в побратимения с Русе Волгоград. Заместник-директорката на лицея Елена Алтухова и преподавателката по математика Наталия Голембовская пристигнаха, за да участват в национална конференция, посветена на 55-ата годишнина на СУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“, с което волгоградският лицей има договор за партньорство от 2009 г. 
Преди конференцията двете преподавателки направиха открити уроци с русенски ученици. Алтухова проведе час по литература, посветен на творчеството на Сергей Есенин, а Голембовская влезе в час по математика. И двете учителки са впечатлени от познанията на децата в СУЕЕ, знанията им са солидни, подготовката им е много добра, казаха Алтухова и Голембовская. Сравнявайки двете образователни системи, те установяват, че българските им колеги поставят по-малко оценки на своите ученици - само при изпитване и при контролни. Ние им поставяме далеч повече бележки - оценката на знанията на децата тече постоянно, не само по време на конкретни изпитвания, коментираха руските преподавателки. 
Общуването и на педагозите, и на учениците очевидно е полезно и за русенци, и за волгоградчани. Според Алтухова и Голембовская би било добре да се разширят контактите на децата от двата града, като освен размените на гостувания и общуването посредством телемостове, учениците от двете училища се включват в конкурси и олимпиади, организирани от „другата“ страна. Това ще бъде стимул за тях - както за преподавателите е стимул публикациите на техни статии в специализирани руски и български издания, убедени са Елена Алтухова и Наталия Голембовская.