Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Русе през третото тримесечие на 2016 г. е 96.6 хил., като мъжете са 51.6 хил., а жените - 45.0 хиляди, показват данните на Териториално статистическо бюро - Север. Спрямо второто тримесечие на тази година е регистриран ръст с 5.6%. Сравнението с третото тримесечие на 2015 г. също бележи нарастване с 2.5%. 
Към заетите статистиката брои освен наетите по трудов договор и работодателите, самостоятелно заетите както и неплатените семейни работници (най-често непълнолетни, помагащи във фирми на родителите си). И броят на заетите съвсем не расте толкова бързо, колкото този на наетите, което показва, че най-дребният бизнес, на малките семейни предприятия и на самостоятелно заетите, не върви толкова добре. Същото показват и данните на статистиката за доходите, където доходите от самостоятелна заетост бележат рязък спад.
Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2016 г. е 49.3% и е по-нисък от средния за страната от 49.9%. По този показател областта се нарежда на 11-о място в страната. В национален мащаб коефициентът варира между 59.6% за София (столица) и 36.3% за областите Ловеч и Търговище.
Хубаво е, че заетостта в Русенско бележи ръст както спрямо предходното тримесечие (46.5%), така и в сравнение с периода юли-септември 2015 г. (47.6%). Работят 54.3% от мъжете над 15 години и 44.6% от жените. Коефициентът на заетост при жените е по-висок от второто тримесечие на 2016 г. (42.1%), но е по-нисък от равнището му за третото тримесечие на 2015 г. (45.9%). 
През третото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години в област Русе са 95.1 хил., като 50.3 хил. са мъже, а 44.8 хил. - жени. Данните на статистиката показват, че 1500 от работещите са на възраст над 64 години, вече в пенсионна възраст. 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15- 64 навършени години е 65.3%, съответно 67.4% при мъжете и 63.2% при жените. Спрямо периода юли-септември 2015 г. общият коефициент нараства с близо 3 процентни пункта, като заетостта при мъжете нараства със 7.0, а тази при жените отбелязва спад с 1.4 процентни пункта.