Положителните настроения в промишлеността и търговията на дребно подкрепят ръста на бизнес климата през ноември, показват данните на Националния статистически институт. Индикаторът се увеличава с 0,6 пункта за месеца, след като през октомври отбеляза понижение от 1,3 пункта. Най-силен спад  очаквано е отчетен в строителния сектор с навлизането на сектора в неактивния му сезон.
В навечерието на Коледните празници бизнес климатът в търговията на дребно отчита най-силен ръст - 3,2 пункта през ноември в сравнение с октомври, макар и прогнозите на мениджърите за продажбите през следващите три месеца да са по-неблагоприятни.
Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 1,9 пункта спрямо октомври благодарение на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията и по-благоприятните очаквания за дейността им през следващите три месеца. Настоящата производствена активност обаче мениджърите оценяват като „намалена“.
В строителството показателят се понижава през ноември с 4 пункта. Неблагоприятни са оценките на анкетираните мениджъри за бизнес състоянието на предприятията, за получените нови поръчки през последния месец, както и за строителната активност през следващите три месеца.
Бизнес климатът в сектора на услугите остава почти без промяна.