Русенската компания „Спарки“ се измъква бавно от отчайващото положение, в което бе изпаднала в началото на кризата, но още преди да се е спасила, ще трябва да спасява други закъсали фирми. За 21 декември е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, които трябва да решат дали то да стане гарант по заеми на свързани фирми в размер на над 9 млн. евро.
Както се разбира от материалите за събранието, трябва да се гласуват три сделки, като се обезпечат заеми на „Спарки Елтос“ /Ловеч/ и „Спарки Трейдинг“. Най-големия от тях е на „Спарки Елтос“ към Българската банка за развитие - 7,5 млн. евро. 938 817.99 евро е остатъкът по кредит на „Спарки Трейдинг“ към Първа инвестиционна банка. На същата финансова институция 764 057.59 евро дължи и „Спарки Елтос“.
Договорите за поръчителство предполагат, че ако кредиторът не си получи парите от кредитополучателя, той ще може да си ги търси от „Спарки“ АД. Срокът им е до 31 декември 2017 г., до когато са и падежите на трите заема. Справка в Търговския регистър показва, че „Спарки Елтос“ губи по около 10 млн. лева във всяка от предишните 4 години. „Спарки Трейдинг“ работи на минус от 2012 г. На този фон русенската машиностроителна фирма „Спарки“ три поредни години отчита печалби, а за деветмесечието на тази година е на плюс с 838 хил. лв. Трябва да се има предвид обаче, че чрез сделки между свързаните лица групата спокойно може да прехвърля печалбите си от едно дружество на друго.
Самото „Спарки“ АД все още дължи на банки и нефинансови институции 16,3 млн. лева. В последните няколко години тези кредити постоянно се разсрочват за още 12 месеца. Както е видно от финансовите отчети на русенското дружество, то всъщност няма достатъчно активи, с които да обезпечи и тези нови заеми на свързаните предприятия. Към края на септември собственият му капитал е едва 10,855 млн. лева.