От 100 до 1000 лева глоба ще налага общината за палене на огън в междублокови пространства, паркове, градини и други открити места за обществено ползване. Такава санкция грози и гражданите, които използват нестандартни горива като гума, найлон или пластмаси за отопление или технологични нужди. 
Глобите важат и за неизправните локални парокотелни инсталации, които замърсяват въздуха с голямо количество сажди и дим.
Освен това е забранено да се извършват дейности в чертите на Русе и селата, които са свързани с отделянето на неприятни дразнещи миризми. 
Съгласно общинската наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред наказанието за всеки, който не спазва разпоредбите, е глоба от 100 до 200 лева, а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лева. Това припомнят от общинска администрация във връзка със зачестилите сигнали за остри и задушливи миризми, за замърсяване на атмосферния въздух от битово отопление на твърдо гориво. 
Глобата за граждани, които изгарят отпадъци в съдовете за смет и изхвърлят незагасена жар, пък е от 300 до 1000 лева. Едноличните търговци или юридическите лица рискуват имуществена санкция от 1500 до 5000 лева. При повторно нарушение наказанията скачат двойно.
Докато нарушителите, които палят контейнерите, могат да се установят при обиколките на сметопочистващите фирми и контрольорите, тези, които горят пластмаса и други нестандартни горива за отопление в домовете си, могат да се локализират само след подаден сигнал за нарушение.