Пет банки ще отпуснат 385 млн. евро нисколихвени заеми при облекчени условия за малките и средните предприятия за стартиране или развитие на бизнес. Това са Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа гаранционни споразумения с петте търговски банки по програма „Инициатива за малки и средни предприятия“, съобщи Министерството на икономиката, което е управляващ орган на новата оперативна програма.
 Споразуменията имат за цел да подобрят достъпа до финансиране за над 4000 български малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятия и стартиращи фирми. Това ще стане чрез банково кредитиране при по-ниски обезпечения и по-ниски лихви, е посочено в съобщението.
Петте гаранционни механизма ще генерират финансиране на МСП от общо 385 млн. евро, което представлява две трети от планираните 600 млн. евро, които са на разположение по оперативната програма.