Вложенията на българските домакинства в инвестиционни фондове възлизат на 629.5 млн. лв. спрямо 599.9 млн. лв. към 30 юни, показват данните на БНБ. Процентно това представлява едва 1.38% от депозитите на домакинствата в банки, равняващи се на 45.687 млрд. лв. Или на всеки 72.58 лв. на депозити се падат по 1 лв. вложение във фонд. Заради драстично спадналите лихви по депозити обаче ясно очертаната тенденция е алтернативните инвестиции да се увеличават.
Към края на септември 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на рекордните 2.412 млрд. лв. Техният размер нараства със 199.8 млн. лв. (9%), в сравнение със септември 2015 г., и със 176.8 млн. лв. спрямо юни 2016 г. 
Активите на местните инвестиционни фондове достигат 891.5 млн. лв., докато привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1.52 млрд. лв. 
Следва обаче да се има предвид, че тези инвестиции  могат да излязат и на загуба. Освен това твърде много дружества предлагат различни инвестиции без да имат лиценз за това. Вчера Комисията за финансов надзор съобщи, че е предупредила 52 такива посредника без право да работят у нас. Списъкът е качен на сайта на комисията. Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите.