Русенската eкоинспекция, както и още пет от Регионалните инспекции по околна среда и води - в Благоевград, Бургас, Монтана, Плевен и Пловдив, ще предоставя информация и консултации на желаещите да кандидатстват с проекти по програма LIFE на Европейския съюз (ЕС). Финансират се предложения, свързани с опазване на околната среда и с ограничаване на изменението на климата, съобщиха от МОСВ.
В определените екоинспекции се обучават служители, които ще бъдат компетентни да дават подробна информация на потенциалните бенефициенти и да оказват техническа помощ при кандидатстване, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
С последната покана за предоставяне на проектни предложения през 2016 г., България кандидатства с 25 проекта на стойност над 48 млн. евро, от които 27 млн. евро е финансирането от страна на ЕС. Очаква през май 2017 г. да бъде обявена нова покана за проектни предложения.
През следващата година МОСВ ще организира множество информационни срещи с различни заинтересовани страни както в министерството, така и в шестте регионални звена.