Преслава Иванова седна на стола на кмета Пламен Стоилов вчера в инициативата „Мениджър за един ден“. Тя бе сред 11-те ученици, които управляваха общинска администрация, а в края на работния ден получиха от кмета сертификати за участието си. Възпитаниците на Икономическата и Математическата гимназия, на Дойче шуле и „Възраждане“ придобиха впечатления от работата в отделите по устройство на територията, комунални, хуманитарни дейности, европейско развитие, връзки с обществеността, а един от тях замести главния архитект. 
Кметът Стоилов обясни на учениците, че динамиката в администрацията е много голяма, а хората от неговия екип са мотивирани, гонят високо темпо и са част от една работеща администрация. Той подчерта, че на първо място за тях са гражданите, които заслужават високо качество на услугите, които получават. Посещението ви в общината ви дава шанс да си разширите познанията, но най-важното в краткосрочен план е да завършите с отличен успех, защото тогава вие ще сте тези, които ще си избирате работата, обърна се към учениците Стоилов.