Русенската фирма „Берус“ и пловдивската „Мит и Ко“ са кандидатите по ускорената процедура за избор на оператор, който да стопанисва и експлоатира регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. Именно „Берус“ е фирмата, която сега стопанисва депото, но тъй като договорът й изтича този месец, се наложи да бъде обявена спешната обществена поръчка. Прогнозната стойност на поръчката е 2 700 000 лева. Съоръжението е предвидено да приема за обезвреждане битовите отпадъци, генерирани от населението на петте общини.