Двете производствени линии в хале 3 на завода за автомобилни части „Монтюпе“ са затворени, като е блокирана възможността на тях да се лее алуминий. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ вчера в късния следобед, след като от сутринта техни служители правиха неуспешни опити да пломбират проблемните съоръжения. Според екоинспекцията именно двата карусела в цеха са виновни за последните обгазявания на града в средата на септември, както и през миналата седмица.
Още към 10 часа сутринта са започнали опитите на екоинспекторите да си свършат работата и да запечатат производствените линии. Те обаче били сюрпризирани от противопожарно учение, което заводът провеждал. Заради това контрольорите не били допуснати до работните помещения и били посъветвани да изчакат края на учението.
В следобедните часове то е приключило и екоинспектори, заедно с представители на областната администрация и община Русе, са успели да затворят проблемното хале. 
В срок до 25 ноември „Монтюпе“ пък ще трябва да изпълни още една санкция на РИОСВ - да постави плътна преграда между производствените халета 2 и 3. Рестрикциите са валидни, докато заводът не преустанови нарушенията си и започне да работи съобразно комплексното си разрешително. И по-точно - докато не ограничи изпускането на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества извън завода. Според РИОСВ до обгазяването, от което се оплакват масово хората, се стига, тъй като аспирационните системи не могат да поемат огромното количество миризми вътре в самите работни помещения. Затова служители се принуждавали да отварят всевъзможни прозорци и противопожарни люкове,  за да проветряват цеховете. Така се изпускали облаци вещества. Заради това РИОСВ пломбира 108 прозореца в завода, за да не могат да се отварят и наложи глоба от 500 000 лева. Санкциите се обжалват.