Доходите и разходите на българските домакинствата растат, но българите разчитат все повече на пенсии и социални помощи, а не на заплати и собствен бизнес, показват данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на годината. Общият доход средно на лице от домакинство е 1309 лв. и нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Разходите растат малко по-бързо - с 4.7% до 1223 лева. Според статистика излиза, че домакинствата спестяват средно по 86 лева на човек за тримесечие или по 344 лева за година.
Наред с тия радващи показатели обаче статистиката вади наяве и някои не толкова благоприятни тенденции. В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходът от работна заплата нараства минимално - от 703 на 708 лв. или едва с 0.7%. Само преди ден НСИ отчете ръст със 7,7% на средната работна заплата за същия период, но сега излиза, че доходът от нея се увеличава 11 пъти по-малко. И това не е понеже броят на работещите е намалял, тъкмо обратното - числото на наетите се увеличава. Има обаче голяма разлика в методиката, по която статистиката изчислява двете стойности - средната заплата е на база подадени от фирмите данни (със силен превес на големите предприятия), а данните за доходите идват от анкети на домакинствата. Част от разликата несъмнено се дължи на изсветляването на доходите и намаляване на плащанията „на ръка“.
Друга неблагоприятна тенденция в данните на НСИ е значителният спад на доходи от самостоятелна заетост - той намалява от 94 на 86 лева месечно или с цели 10,1%, която е ясен показател, че най-дребният бизнес - на самонаетите, не върви. За сметка на това все по-голямо значение в бюджета на домакинствата имат доходите от пенсии, които растат с 14,5% до 371 лв. на човек за тримесечие. Расте и тежестта на социалните помощи - с 10,4% ръст за година до 43 лева на човек за тримесечие.
В структурата на общия разход на домакинствата с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.6%), жилище (16.7%), данъци и социални осигуровки (11.6%) и транспорт и съобщения (10.8%).