Две нови групи с по 16 места към детска ясла 6 в квартал „Дружба 3“ откриха официално вчера кметът Пламен Стоилов, неговият заместник Даниела Шилкова и директорката на яслата Вероника Трифонова. Помещенията се намират на втория етаж в обновената сграда на бившия Дом за медико-социални грижи за деца, като по този начин се разширява капацитетът на детската ясла в блок 205 в кв. „Чародейка“. Към момента децата, които посещават новоразкритите яслени групи, са 25, но приемът продължава. Разкрити са и 9 работни места - по четири за медицински сестри и детегледачки и едно за педагог.
Средствата за ремонта на стойност 192 389 лева са осигурени по проекта за интеграцията на ромите и други уязвими групи лица, който се финансира по Българо-швейцарската програма, като 10% е участието на общината. За обзавеждане и оборудване бяха предвидени 60 000 лв. от проекта и дофинансиране от общината за материали и текущи ремонти над 10 000 лв. 
Кметът Стоилов подчерта, че родителите ще получат най-добрите условия за отглеждането на децата си в изцяло реновираните помещения, които общината ще продължи да им осигурява, като припомни, че през първия мандат са направени три детски градини.