Четирима нови служители започнаха работа в областна администрация по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания за срок от две години. Трима от тях ще работят в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, а един в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“. Вчера новоназначените служители бяха посрещнати от зам. областния управител Станимир Станчев, който им пожела да са все така силни и упорити и ги увери, че могат да разчитат на съдействие и подкрепа от ръководството и експертите в администрацията.