Има разминаване в прогнозната стойност на обществена поръчка с над 46% от пазарната цена, в резултат на което за изпълнител по критерий „най-ниска цена“ е обявен кандидатът с най-висока цена. С това са нарушени принципите за свободна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност. Това сочат в жалбата си до Комисията за защита на конкуренцията от разградската „Строймонтаж“ ЕАД. А данните касаят обществена поръчка за ремонт на улиците във Ветово, Смирненски, Глоджево, Сеново, Писанец и Кривня на обща прогнозна стойност от близо 800 000 лева. 
На първо място и обявен за изпълнител на уличните ремонти из цялата община е „Път консулт“ ООД. Фирмата е предложила цена малко над 785 600 лева. Жалби срещу неговото избиране са подали също от „Друм Консулт“ ЕООД, които редом с „Пътинженеринг“ АД, „Пътперфект“ АД и „Строймонтаж“ ЕАД са отстранени от надпреварата.
От офертите е видно, че действително останалите кандидати за поръчката са подали осезателно по-ниски ценови оферти - около 490 000 лева.
От антимонополната комисия обаче бяха категорични, че ветовската власт правилно е избрала фирмата-победител. И съвсем законно е отстранила „Друм консулт“, тъй като дружеството подало предложение, което се разминава с изискванията по поръчката. А „Строймонтаж“ е извадена от играта, тъй като не е обосновала ниските си цени.