Исперихската фирма „Булспейс“ е класирана на първо място по обществената поръчка за изработката и монтажа на оборудването, необходимо за провеждане на тазгодишния международен фестивал на ледените скулптури. Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа и оцени офертите на трима кандидати. Останалите две фирми - русенската „Ас-строй“ и варненската „Дуел“, бяха класирани на втори места по двете обособени позиции на обявлението. Предвидено е за 70 800 лева да се достави комплект стоманено термоизолирано хале, както и хладилно оборудване за една камера от 500 куб.м за съхранение на ледени фигури при температура от минус 8 градуса.