Посланията на големия български писател Йордан Йовков бяха акцентите в празничното тържество, посветено на патрона на русенското Средно училище „Йордан Йовков“. В концерта взеха участие талантливи ученици от различни класове, които пяха, рецитираха, танцуваха. Накрая програмата завърши с красив български народен танц, изпълнен от децата от първи А и Б клас и втори Б клас.
На патрона бе посветена и провелата се още през юни Пета ученическа читателска конференция „Йордан Йовков - творец на хармонията и красотата“. В нея взеха участие ученици от всички класове в училището, малките направиха изложба с рисунки по разкази на Йовков, големите правиха анализи и писаха есета за добротата, за бялата лястовица и надеждата.