България остава сред държавите от Европейския съюз (ЕС) с най-висок дял на населението, живеещо в лоши жилищни условия, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Делът на българското население, което изпитва сериозни затруднения да покрива разходите си за жилището, също е над средното за ЕС. Остава и проблемът с пренаселеността на жилищата - по този показател сме на трето място след Румъния и Полша.
Средно в ЕС почти 17% от населението е живяло в претъпкани жилища през 2014 г., докато в Румъния, Полша и България този дял достига съответно 52,3%, 44,2% и 43,3%. При младите хора от 15 до 29 години този дял достига почти 60% у нас, което също ни нарежда в челото на ЕС по този показател.
Най-голям проблем за българското население обаче се оказва липсата на вътрешна тоалетна и баня. Повече от една пета от хората в България не разполагат с вътрешна тоалетна, а 12,5% - с баня, при средно за ЕС ниво от съответно 2,6% и 2,4%.
При населението в риск от бедност и социално изключване делът достига съответно 47,3% и 34,5% при средно за ЕС ниво от съответно 7,1% и 6,8%. По-тежка е ситуацията само в Румъния.
Друг сериозен проблем, свързан с жилищата, е високата престъпност и вандализмът. По този показател сме лидери в ЕС - почти една трета от населението се оплакват от проблеми с имоти заради престъпления. След нас е Гърция с почти една пета от населението.
В България почти 41% от наемателите на свободния пазар харчат повече от една трета от доходите си за жилището. По-висок е този дял на населението в същата категория само в Испания и Хърватия.