Нова високоефективна аеротермална и соларна инсталация „Smart Heat“, която служи за отопление и охлаждане на сградите на МБАЛ „Юлия Вревска“ в Бяла, бе открита в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, народния представител Пламен Нунев и кмет на общината Димитър Славов. 
Проектът, който осигури иновативната система, е реализиран възоснова на Меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. За дейността си съоръжението използва възобновяемата енергия на въздуха и слънцето, с което значително ще се намалят разходите за газ, нафта и електричество.