20 години след излизането на последния брой на „Русенски Стандарт“ екипът на вестника отново се събра, за да направи ретроспекция на миналото и да си припомни славните времена, когато всички бяха далеч по-млади. За място на сбирката бе избрано едно от малкото заведения, оцелели през отминалите бурни времена, които промениха стила и града, и хората - ресторант „Останкино“. По-голямата част от екипа бе налице, включително работещи вече в САЩ, Англия и др. Други, които животът бе пратил в Америка, Холандия, Дубай, успяха да направят включвания с видеовръзка онлайн.
 Бивши и настоящи журналисти изчетоха стари броеве на вестника и си припомниха как се работеше тогава - без интернет, мобилни телефони и цифрови фотоапарати, но с много енергия и хъс за гонене и разчепкване на новините.
Не сме имали днешните технически възможности, но все пак сме правили много добър вестник - цветен, отлично оформен и със силни новини, привличащи вниманието на читателя, решиха те.
„Русенски Стандарт“ тръгна в първите години след демократичните промени, списван от амбициозен млад екип, в който почти всички бяха по на двадесет и няколко години. Въпреки че се радваше на читателски интерес, изданието не удържа на финансовите трудности в предшестващите хиперинфлацията години и спря да излиза през ноември 1995 г.          У