„Новата реалност в системите за управление на качеството - една година след публикуването на ISO 9001:2015“. Това беше темата на семинара, която събра експерти по качество, студенти и преподаватели в Русенския университет. 
Инж. Николай Рахнев представи методика за практическо прилагане на мисленето, основано на риска. Друга тема от семинара беше одитирането и сертифицирането на системи за управление, а д-р Цветелин Георгиев говори за новостите в системите за управление в автомобилостроенето. 
Специална роля в семинара имаха студенти, които са на академичен обмен в Русенския университет по програма „Еразъм“. Те споделиха опита на Испания, Италия и Финландия в системите за управление на качеството. 
Последната част на семинара беше дискусия, в която се включиха експерти от цялата страна, които са завършили висшето си образование в Русенския университет.