Изискването, разписано в наредбата на община Ветово, в което се посочва, че поставянето на преместваеми обекти върху частни терени се извършва възоснова на подробна схема, изготвена от главния архитект по молба на собственика, е неправилно. Това становище на прокуратурата подкрепи състав на Русенския административен съд и отмени спорния текст. Магистратите посочиха, че такова условие за изготвяне на подробна схема важи само по отношение на държавните и общинските терени, но не и на частните.
След протест на Окръжна прокуратура бяха преборени и текстове в наредби на общините Борово и Русе. Проблемът в русенския документ бе в изискване при поставянето на преместваемите обекти и на рекламна дейност, според което е необходима нотариална заверка на съгласието на собствениците на имота, където ще се разполагат съоръженията.
В Борово в разрез със закона пък бе редът, по който се издават разрешения за поставяне на временни търговски съоръжения. Според процедурата е необходимо нотариално заверено писмено съгласие на съсобствениците на имота при разполагане на съоръжения за търговия. Съдът обаче подчерта, че подобна заверка не се изисква никъде в закона и няма как да се налага в по-нисш нормативен акт.
Решенията могат да се обжалват.