Спиране на работата на двете производствени линии за леене на алуминий, с което да се блокира почти напълно дейността на хале 3 на „Монтюпе“. Това нареди писмено в заповед от 10 ноември Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. За съобщаването на предприетата мярка и наложена санкция директорът Лилия Атанасова се принуди да използва медиите. Причината - два дни нейни подчинени правят опити да връчат документите с наложени рестрикции на представител на завода. Такъв обаче все не се явява, нито бива открит, въпреки обещанията за обратното.  

На дружеството се дава срок до 16 ноември /сряда/ да осигури техническа възможност, за да могат двата карусела да бъдат запечатани с цел спиране на дейността им. До 25 ноември /петък/ пък ще трябва да се постави плътна преграда между производствените халета 2 и 3, тъй като те буквално са свързани едно с друго и трябва да бъдат разделени.
„Административно-процесуалният кодекс ми дава право да съобщя за предприетите мерки устно, затова прецених, че това може да стане със съдействието на медиите. Актът за нарушение на комплексното разрешително на „Монтюпе“ е заради повторно нарушение - изпускане на непречистени газове от хале 3, каквото бе констатирано и през септември“, заяви Атанасова.
Опитите халето с двете линии да бъде пломбирано започнаха още в четвъртък, когато обаче никой от „Монтюпе“ не се срещна с РИОСВ, за да получи документите със санкциите. Представител на завода не се е явил на среща в екослужбата, което принудило инспектори да отидат на място, но и там е нямало кой да ги приеме. Същият сценарий се разиграл и вчера, макар инспекцията да е получила уверение, че представител на „Монтюпе“ ще се яви. На уречения час в 14.30 обаче никой от ръководството не дошъл, затова около 15.10 екоконтрольори отново тръгнали към завода. Там били посрещнати от служителка, която обяснила, че в четвъртък управителят е бил извън страната, а от петък вече е в болнични. Инспекторите се принудили да поискат болничен лист, който да докаже твърденията й, но такъв не бил представен. Самата служителка отказала да приеме заповедта за спиране на работата на хале 3. За ситуацията екипът на РИОСВ поискал да бъде съставен протокол, но се оказало, че и това е невъзможно, тъй като деловодителката също била в болничен и нямало кой да го заведе.
„Заради всичко това предприех съобщаване на заповедта и мерките чрез медиите. „Монтюпе“ има указания още от март да обследва аспирацията си и да постави още пречиствателни съоръжения, но засега виждам, че се полагат минимални усилия от тяхна страна в тази посока. В същото време в средата на октомври те депозираха ново инвестиционно намерение, с което искат да разширят производството си, като изградят ново хале с нови пещи“, заяви Атанасова.
Директорът на РИОСВ обясни и, че всъщност заводът има принципно разрешение за съществуване на четвърто хале. То обаче трябвало да побере мощностите, които сега всъщност са поставени в трите помещения. 
„Производствените съоръжения трябваше да бъдат разпределени в четири халета, а сега са събрани в три. Заради това неправилно разпределение се оказва, че вентилацията е недостатъчна. Учените от БАН, които допреди дни изследваха ситуацията, са на същото мнение като нас - че натоварването вътре в завода е огромно. Генерират се множество неорганизирани емисии и макар да има пречиствателни съоръжения, те не могат да бъдат обхванати, тъй като не са достатъчно мощни“, коментира Атанасова. И допълни, че в инспекцията се работи изключително трудно заради невероятно голямото напрежение.
Спирането на двата карусела и ограниченият достъп до хале 3 ще бъде валидно до преприемане на мерки, с които заводът да подобри работата на площадката си съобразно разрешителното и изпускане на непречистени газове спре. 
Заповедта за тези принудителни мерки, които блокират част от производството на „Монтюпе“ може да се обжалва. А ако се стигне до това, от екоинспекцията настояват санкциите да влязат в сила на момента, независимо дали тече оспорване пред съда или не. В противен случай последствия от наложените рестрикции реално няма да има, тъй като документът ще е висящ. И това предварително изпълнение на заповедта обаче също може да се обжалва.
До поредните наказания на дружеството се стигна след като на 8 ноември РИОСВ се натъкна на два отворени противопожарни люка на покрива на хале 3, от които заводът бълвал облаци миризми от работния си процес. В резултат екослужбата отново била сигнализирана за зловония, носещи се над кв.“Възраждане“, и тръгнала на извънредна проверка. Тогава контрольорите видели, че от дружеството са намерили нов начин да проветряват нерегламентирано помещението, след като 104-те прозореца на покрива бяха нитовани през септември.
Според РИОСВ това е нарушение на комплексното разрешително на завода, което крие риск за настъпване на вредни последици за здравето на хората и околната среда. А с наложените санкции и спиране на производствения участък се цели да се спре със самоволното изпускане на облаци вредни вещества от инсталациите и да се опазят хората и природата.