„Демографската катастрофа: Монополи, корупция и регионализъм“ е заглавието на петия сборник от анализи и изследвания от поредицата „Патриотични семинари“. В него се прави социално-политически анализ на едно признавано вече от всички злощастно явление - прогресивното намаляване на българското население и неговото застаряване. Учени и специалисти по демографските въпроси посочват като причини монополизма в жизнено важни отрасли, ширещата се корупция, предпочитанията на властта към едни региони за сметка на други, емиграцията на младите и образованите, съсипаната икономика. Като доказателство са посочени статистически данни от наши и чужди източници, предложени са мерки за решаване на проблемите.
Съставител и научен редактор на сборника е проф.д-р Петър Иванов. Той е и един от авторите в книгата, сред които са акад. д.г.н. Марин Деведжиев, проф. Никола Алтънков от Калифорнийския университет, професори и преподаватели в Русенския, Софийския и Великотърновския университет и др. Сборникът е издаден с подкрепата на фондация „ВМРО“, Център за демографска политика и сдружение „Амикус“.