Дефицитът на кадри е сред най-съществените трудности, които срещат малките и средните предприятия. Това показва анкета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Над 72% от предприемачите, участвали в допитването, се оплакват от недостиг на работници. Най-дефицитни се оказват средните специалисти, 77% от работодателите трудно намират хора с необходимата квалификация от тази група.
Ниските данъци според анкетираните са основен елемент от държавната подкрепа. Близо 70% от запитаните предприемачи твърдят, че могат да разчитат на държавна помощ при започване на бизнес. Над 55% се обединяват около мнението, че държавата съдейства за развитието на предприемачеството.
Според 26 на сто от запитаните данъчните облекчения и ниските налози са основното, което бизнесът получава от държавата. За 13% субсидиите, възможностите да участват в европроекти и програмите са подкрепата, от която имат нужда.
46 на сто от запитаните казват, че успяват да намерят пазари за продукцията си, също толкова обаче имат проблем с реализацията.