19 200 лева ще бъдат заделени за обследването за енергийна ефективност на три сгради общинска собственост. Това са ритуалният дом на улица „Тома Кърджиев“, който е архитектурен паметник с местно значение, и административните сгради на ул. „Котовск“ 2 и „Фердинанд 3а“. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще изготви доклад от извършеното обследване, ще разработи мерки за повишаване на енергийната ефективност и ще издаде сертификати за енергийните характеристики на сградите. В доклада подробно ще бъдат отразени общите идентификационни данни за сградата, собствеността, клас на енергопотребление, специфичен годишен разход на енергия, характеристики, брой обитатели и брой етажи. Ще бъде описано състоянието на сградата към момента на обследването, разпределението на потреблението по видове горива и енергии. 
Срокът за изпълнението на поръчката е 2 месеца. Оферти ще се приемат до 9 декември, а на 12 специална комисия ще ги разгледа.