65 учени получиха дипломите си за научните си титли вчера, когато бе отбелязан Денят на Русенския университет. Ректорът проф.Велизара Пенчева се обърна към преподаватели и студенти с академично слово „Университетът като мисия, обществена кауза и призвание“. След това бяха обявени научните звания, придобити през годината от 58 нови доктори, 5 доктори на науките, 10 доценти и двама професори. Председателят на студентския съвет Станимир Бояджиев обяви инициативата „Будител на годината“, в която студенти и докторанти могат да номинират преподаватели до 30 ноември, а награждаването ще бъде на 12 декември.
Празникът завърши с изпълнения на университетските културни клубове.