България е на 57-мо място в международна класация за просперитет, която обхваща 149 държави. Страната ни подобрява класирането си със само три позиции за последните 10 години, като е на последно място от държавите от Европейския съюз.
В Legatum Prosperity Index държавите се оценяват по 7 критерия - качество на икономиката, управление, достъп до образование, здравеопазване, лична свобода, социален капитал и околна среда. Най-лоша оценка България получава в сферата на социалния капитал - страната ни заема 111-а позиция само по този критерий.
Подиндексът измерва силата на личните взаимоотношения в обществото, социалната подкрепа, социалните норми и гражданското участие в обществото. Втората най-лоша оценка е за здравеопазването. По този критерий България е на 91-о място.
Най-добра оценка България получава по критерия достъп до образование - 39-а позиция, и по околна среда - 41-а позиция. Най-голямо подобрение през последните години страната ни постига по критериите бизнес среда, социален капитал и околна среда.
Същевременно обаче България изостава в сравнение с ЕС по управление, здравеопазване и лична свобода. Въпреки отчетеното подобрение, в сравнение с предишната класация по критерия бизнес среда страната ни губи 6 позиции. По критерий държавно управление пропадаме с 25 позиции в класацията като една от най-корумпираните държави в ЕС.