85 милиона лева е превел ДФ „Земеделие“ на животновъдите в последния работен ден на миналата седмица. Плащанията са три по различни схеми и мерки.
24 милиона са изплатени на 5 723 фермери по първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда. Те получават по 102.40 лв. за всяка и по 183 лева за бивол, а за януари им остават още по 87.60 лв. и 153 лева.
36.6 милиона лева са преведени на 7 460 животновъди за изплащане на пълния размер субсидии по схемата за Преходна национална помощ за овце майки и кози майки. 
Държавна помощ de minimis в размер на близо 13 милиона лева е разпределена между 17 251 животновъди. Изискване към фермерите за получаването й е да отглеждат в стопанствата си минимум 5 крави, юници, малакини или биволици, като максималният брой на подпомагане е до 200 животни. Изискването за овцевъди и козевъди е да отглеждат най-малко 10 животни.
11 167 192 лева са наредени по три схеми за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Извънредното подпомагане е осигурено от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). По Схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са наредени 2 100 721 лв. - за крави и биволици и 292 599 лв. - за овце майки и кози майки. За подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство се дават 4 219 200 лв., а за прилагане на екстензивни методи за производство - 2 823 253 лв.